HARPUT DİBEK KAHVESİ HEDİYE SETİ

HARPUT DİBEK KAHVESİ HEDİYE SETİ

HARPUT DİBEK KAHVESİ HEDİYE SETİ

250 Gr Harput Dibek Kahvesi
Tarihi Bakır Harput Dibek Cezvesi
2 Adet Hediyelik NG Kütahya Seramik Harput Dibek Fincanı